Polityka Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa 2017-2020 – Groupe CAT

Budowanie zdrowego i zrównoważonego wzrostu dla wszystkich

Celem strategii Groupe CAT jest rozwój działalności głównie w sektorze logistyki motoryzacyjnej po to, aby nadal dostarczać satysfakcji swoim klientom, tworzyć wartość dla udziałowców, jak i umożliwiać rozwój swoim pracownikom i dostawcom. Istotnym elementem strategii jest również poszanowanie środowiska i zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom. W związku z tym Groupe CAT zobowiązana jest do tego, aby:

  • stać się graczem logistycznym światowej klasy
  • stać się jedną z najbardziej konkurencyjnych firm w tym sektorze
  • zidentyfikować i zrealizować cele rozwojowe
  • sprostać obowiązującym wymaganiom
  • ochraniać środowisko.

Aby sprostać tym zobowiązaniom, w ramach polityki dotyczącej jakości i środowiska Groupe CAT wyznaczyła następujące cele:

1. Podnieść poziom zaufania klientów wobec naszych zobowiązań do 100 %,
2. Zróżnicować koszty i redukować je po to, aby poprawić konkurencyjność, elastyczność i rentowność firmy,
3. Dążyć do rozwoju biznesu poprzez rozwój organiczny oraz do skutecznej integracji nowo nabytych biznesów CAT,
4. Stworzyć najbardziej wydajną i zmotywowaną załogę w tym sektorze,
5. Zidentyfikować i spełnić wszystkie wymagania prawne, które regulują działalność biznesową,
6. Utrzymać praktykę stałej poprawy procesów i wydajności, wydawać jasne i regularne komunikaty na temat osiągów firmy, zdobywając akceptację pracowników, aby osiągnąć swoje cele,
7. Włączać wszystkich dostawców w działania na rzecz poprawy jakości, środowiska i konkurencyjności,
8. Kontrolować i poprawiać wyniki dotyczące środowiska zarówno w działalności transportowej jak i pozatransportowej,
9. Wdrożyć politykę Groupe CAT w zakresie bezpieczeństwa w całej firmie.

Osiągnięcie tych celów jest oceniane poprzez mierzenie wydajności procesów CAT, obsługi klienta oraz wyników Grupy. Niniejszym zobowiązujemy się do ciągłej poprawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania i do dostarczenia niezbędnych narzędzi i środków, aby tego dokonać.

Alejandro Forbes, CEO Groupe CAT, April 27th 2017